تبلیغات
با هم ولی تنها - عشق

عشق


هر گاه از غرور آكنده باشی عشق ناپدید می شود.


       هر گاه عشق بورزی آنگاه بالغ شده ای.


       كودك از جنس عشق ساخته شده است.


        به هر چه عشق بورزی همان می شوی.


      عشق هیچ مرگ نمی شناسد.


        زبان قادر به وصف عشق نیست.


چون انسان عشق می ورزد پس خدا هست.شناخت عشق شناخت خدا است   


     عشق در نیستی خانه دارد.               


         همه انسانها عاشق به دنیا می آیند.            


   عشق تنها امیدی است كه وجود دارد.      


          به جز عشق همه چیز نابینا است.               


         عشق بزرگترین هدیه خداوند است.               


       فقط عشق می تواند انسان را الهی كند.          


عشق مطلق است و هراس و تردید نمی شناسد.


    انسان بدون عشق تاریكی مطلق است.


         عشق نخستین گام به سوی كبریاست.


          عشق گلی بسیار ظریف و شكننده است.


         انسان آنگاه به كمال می رسد كه عاشقانه زندگی كند.


         عشق یك آینه است.


           زندگی رازی است برای عشق ورزیدن.


 عشق رقص زندگی است.


خدا وعشق هم معنا هستند.


هیچ دلیلی برای وجود خداوند به جز عشق نیست.


عشق رام نشدنی است.


  عشق شرط نمی شناسد.


 زندگی با عشق همان زندگی با خدا است.


 عشق با بخشیدن رشد میكند.


چون انسان عشق می ورزد پس خدا هست.~~~~~~~~

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 شهریور 1384ساعت 05:08 ق.ظ
  به قلم: <-رسول->  (s)امید ()

دوست دارم با تمام عشق و امیدی كه در آرامگاه دلم وجود دارد باورت كنم و چنان باشم كه تو می خواهی دوست دارم شبی را تا صبح به تماشاگه چشمانت همان چشمان تیله ات بنشینم تا باورت كنم و باور كنم چگونه دیدن و چگونه بودن را دوست دارم كه شبی را تا صبح با تو نشسته و تمام عقده‌های دلم را برایت بازگو كنم تا شاید مرحمی بر زخم دل شكسته خود گذاشته باشم دوست دارم كه چنان تو را پرستش كنم كه حتی مجنون لیلی اش را پرستش نكرده بود و مجنون به این عشق و به این گونه پرستش حسادت كند دوست دارم تصویری از عشق و محبت بر صفحه خونین دلم رسم كنم كه حتی فرهاد تصویری به این واضعی از شیرین نكشیده باشد دوست دارم در صدر عاشقان دنیا قرار گیرم
 

© 2006-2007 Kiyanooshansari.blogfa.com - All rights reserved - Powered by Blogfa.com - Temp by  K I Y A N S O F T